Interview de Lawrence Rajendran | STARTUPS.CH Blog

From Google Translate: “[Question] Which will publish its results on ScienceMatters? What is your target group?

[Answer] For now we focus on the 10 million scientists and researchers on our planet. Only 1% of all these people publish more than one article per year. If they wish to publish something in an Open-Access Journal it costs about 1,500 to 2,000 USD. We want to change that. Everyone should have the opportunity to publish its results, regardless of its financial resources. This is why we ask only 150 USD….”

Opening up the Natural History Heritage for Europeana

“Countless natural history treasures are deposited in museums across the world, many hidden away beyond easy access. The OpenUp! project creates a free access to these resources, offering over one million items belonging to the world’s biodiversity heritage. The objects made available through OpenUp! consist of high quality images, videos and sounds, as well as natural history artworks and specimens, and also include many items previously inaccessible to visitors. Information provided through OpenUp! is checked by scientists and made available through the Europeana portal at www.europeana.eu….”

L’EAPC aposta per la recerca en accés obert

Del 24 al 30 d’octubre se celebra la vuitena edició de l’Open Acces Week, un esdeveniment d’abast mundial que promociona l’accés obert al coneixement científic que es produeix arreu del món. Des de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ens sumem a aquesta celebració. L’Escola contribueix a l’accés obert al coneixement, ja que les seves dues revistes científiques –La Revista catalana de dret públic i la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law– es publiquen en accés obert.

L’accés obert es defineix com l’accés lliure, immediat, sense restriccions i en línia de material acadèmic, principalment aquell que prové de publicacions de recerca científica especialitzada amb avaluació per experts. L’accés obert té el poder de transformar la investigació i la recerca científica, gràcies a ampliar el coneixement de què es disposa, el que facilita els avenços científics.

L’Open Acces és una tendència que s’està implantant cada vegada més arreu del món, com ho demostra el creixement experimentat pel DOAJ (Directory of Open Access Journal). Es tracta d’un directori on es poden trobar prop de 10.000 revistes científiques de 128 països, el que dóna accés a més de 2.300.000 articles científics.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya publica dues revistes científiques en accés obert: d’una banda, la Revista catalana de dret públic, fundada el 1985 i amb 52 números publicats amb periodicitat semestral, publica aportacions relacionades amb qualssevol de les disciplines del dret públic; de l’altra, la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, igualment de publicació semestral, es va fundar l’any 1983 i publica estudis acadèmics sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic, la política lingüística i la sociolingüística.

Ambdues revistes es publiquen utilitzant per a la seva elaboració l’Open Journal System (OJS), una aplicació de software lliure que n’assegura l’accessibilitat dels continguts i la transparència en el procés d’edició, com també l’avaluació cega dels articles –revisats per experts a doble cec– cosa que n’assegura la selecció dels articles publicats.

També ambdues estan indexades a DOAJ i als principals directoris i bases de dades científics en els seus àmbits respectius. Recentment, han estat incorporades a l’Emerging Sources Citation Index, una nova base de dades elaborada per Thomson Reuters, editora de Web of Science, un dels directoris científics més prestigiosos del món.

L’Escola, amb les dues revistes que edita, contribueix a la generació i difusió de coneixement en els seus àmbits respectius d’especialització i a la millora de les nostres administracions públiques. Els beneficis de publicar recerca en accés obert són diversos: d’una banda, l’accessibilitat del coneixement permet que altres investigadors hi accedeixin sense restriccions i utilitzin aquest coneixement per als seus treballs de recerca. D’aquesta manera, la creació de nou coneixement s’accelera i augmenta de forma exponencial.

D’altra banda, amb l’accés obert, també es permet aquest l’accés a qualsevol professional, tant de l’àmbit públic com del sector privat, fet que contribueix a la millora de la gestió pública i també d’empreses i serveis professionals. Això repercuteix en un benefici per al conjunt del país.

Finalment, l’accés obert també permet accedir al coneixement a qualsevol ciutadà que pugui estar-hi interessat. En temps en què la transparència és un valor a l’alça, donar accés a la ciutadania al coneixement que contribueix a generar amb els seus impostos no és una qüestió menor.

No obstant això, l’accés obert pot tenir alguns riscos, especialment en el sector privat. Com en tants altres àmbits, la tecnologia ha generat innovacions disruptives que han posat en qüestió els models de negoci de les empreses, també en el de l’edició de revistes científiques.

 Tradicionalment, aquestes revistes es finançaven mitjançant la subscripció dels lectors. Amb l’accés obert, aquest model de negoci ha entrat en crisi, de manera que s’han establert diferents tipus de models de negoci que han configurat dues vies diferenciades de publicació en accés obert: la via verda, en què l’autor publica en una revista de pagament tradicional, però al mateix temps publica en accés obert en un repositori institucional (normalment després d’un període d’embargament pactat amb la revista editora); i la via daurada, que suposa que la revista editora ja és d’accés obert. En aquest últim cas, és l’autor, o l’entitat finançadora de la recerca qui finança la revista, pagant per publicar-hi. En aquest segon cas, els possibles conflictes d’interessos, o la desigualtat d’oportunitats a l’hora de publicar-hi són riscos que no es poden descartar.

En aquest sentit, les revistes editades per entitats públiques com l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, poden tenir en compte exclusivament criteris de qualitat i interès científic, sense les interferències que es puguin produir per motius econòmics.

La nostra missió com a sector públic és generar i difondre coneixement i posar-lo a l’abast d’investigadors, professionals i ciutadania en general per al benefici comú. L’accés obert, a l’igual que altres tendències actuals com les dades obertes o la transparència, ens han de permetre avançar cap a una administració més oberta, participativa i transparent, preparada per afrontar els reptes del segle XXI.

* Aquest article ha estat publicat originalment al blog de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

How can open access work with promotion & tenure?

Despite many changes in scholarly publishing and evidence for an open access citation advantage, many faculty are still worried about how their publication choices might affect their case for promotion and tenure. Over the past several years, we have identified a few strategies to alleviate those concerns and encourage faculty to include the full range of scholarly products they create along with more diverse metrics for impact. As we describe in a recent College and Research Libraries News column, librarians at IUPUI have been working to align promotion and tenure (P&T) values with open access (OA) for many years. We have found engaging faculty both as individual scholars and as partners in faculty governance to be very effective. Although engaging faculty at these levels requires a significant investment of time, it has built trust in the library and in librarians as the stewards of scholarship produced at IUPUI. We believe this approach is useful for other institutions. In this blog post, we will build on our CRLN column to further discuss how our workshops and involvement in faculty governance are changing policy and practice.
 

Engaging in faculty governance to change policy

In 2015, the IUPUI Office for Academic Affairs added a statement regarding the value of open access to the “Chief Academic Officer’s Guidelines for Preparing and Reviewing Promotion and Tenure Dossiers 2016–2017” (see Institutional Values, p. 34). These recent additions are one result of persistent effort toward building a favorable culture for OA. Working side by side with faculty in governance is a reminder that librarians are partners outside the classroom, as well as within and creates shared experiences that build trust and understanding. It is these strong relationships and the accumulated trust that allowed us to successfully advocate for OA policies in the context of other efforts. In addition to the P&T guidelines, librarian participation in faculty governance committees has led to a “Harvard-style” OA policy, and inclusion of OA goals in the research and campus-level strategic plans.

Enabling changes in practice

Successfully implementing these policies relies on individual scholars to change their practice – in how they disseminate their work, in what products they choose to disseminate, and the evidence they use to support their case for promotion and tenure. IUPUI librarians have enabled practical, incremental change in the reporting of scholarship for P&T by providing workshops and individual consultations. We support broader participation in OA by depositing publications, presentations, posters, conference proceedings, course syllabi, and more into the institutional repository, IUPUI ScholarWorks. Doing so creates a more complete and accurate scholarly record, while enabling faculty to get credit for scholarship beyond journal articles and books.

In advising faculty and students on selection criteria for publication, we do not ask faculty to prioritize OA over all other considerations. Rather, we encourage them to identify the best venue for the audience they want to reach. If the best venue is a subscription-only journal, we support them in making available the pre-, post-print, or published version as allowed. Putting more products online with a permanent address and unique identifier (e.g., handle or DOI) makes it much easier to demonstrate how researchers, practitioners, and the public are interacting with those products. Faculty have a much richer body of evidence to support their case for promotion and tenure using webometrics and altmetrics as evidence of engagement with communities outside of academia, as well as preliminary indicators of reuse.

Walking the talk

We have also demonstrated the value of these practices by walking the talk — modeling our own scholarly dissemination after these recommendations. For example, one of the authors, Heather Coates, recently submitted her dossier for promotion and tenure to Associate Librarian. Inspired by conversations with faculty and the passion of the OpenCon community, she wrote her dossier with the intention of making it open (Figshare; IUPUI ScholarWorks). Heather adapted a program evaluation approach to demonstrate the impact of her practice and scholarship. She chose open access venues to maximize readership and used webometrics and altmetrics to demonstrate engagement with relevant communities of practice.

All librarians can gain experience with research metrics data and tools to develop practical knowledge about their strengths and limitations. And all librarians can demonstrate the value of open access by modeling good practices. Such knowledge, combined with personal experience of reflecting on its meaning in your own work, is a powerful tool for engaging faculty and aligning support with their professional priorities and practices. We encourage librarians to ask faculty about their priorities and concerns. Listen and then help them strategically disseminate and track their scholarly products in ways that support openness and professional advancement.

by Heather Coates & Jere Odell, IUPUI University Library

Image is of Learning Spaces III

University of Westminster Press competition

The first book from Open Access Publisher University of Westminster Press, CRITICAL THEORY OF COMMUNICATION: New Readings of Lukács, Adorno, Marcuse, Honneth and Habermas in the Age of the Internet by Christian Fuchs is now out. The book may be downloaded for free here

It is free digitally anyway but UWP is running a competition for a free print copy of the book for two winners. To enter just email openaccess@westminster.ac.uk with the name of the town or city where Karl Marx was born. Winners will be chosen randomly from correct answers after the end of International Open Access week.

Competition closes midnight Western Standard Time on the 30th. 

Penetration of Nigerian predatory biomedical open access journals 2007–2012: a bibliometric study – NWAGWU – 2015 – Learned Publishing – Wiley Online Library

Abstract:  This paper presents the bibliometric characteristics of 32 biomedical open access journals published by Academic Journals and International Research Journals – the two Nigerian publishers in Jeffery Beall’s list of 23 predatory open access publishers in 2012. Data about the journals and the authors of their articles were collected from the websites of the publishers, Google Scholar and Web of Science. As at December 2012, the journals had together produced a total of 5,601 papers written by 5,599 authors, and received 12,596 citations. Authors from Asia accounted for 56.79% of the publications; those from Africa wrote 28.35% while Europe contributed 7.78%. Authors from Africa accounted for 18.25% of the citations these journals received, and this is about one-third the number of citations by authors in Asia (54.62%). At country level, India ranks first in the top 10 citer countries, while Nigeria, the host country of the journals, ranked eighth. More in-depth studies are required to develop further information about the journals such as how much scientific information the journals contain, as well as the science literacy of the authors and the editorial.

RightsLink integrates with ScholarOne for improved open access workflow

“For publishers with open access journals, managing article processing charges (APC) has been a cumbersome, manual and costly part of the open access publishing process.

Copyright Clearance Center’s RightsLink® for open access streamlines the author fee transaction by integrating directly with editorial and production workflows, including ScholarOne manuscripts.

With this integration, authors submit their manuscript for a journal using a secure and simplified process within ScholarOne, and manage the APCs seamlessly in the workflow….”

Sabinet supports Open Access Week.

CENTURION Pretoria, South Africa, 26 October 2016 – It is widely agreed that the knowledge economy represents the future of economic growth for both developed and developing nations. This knowledge comprises intellectual capital, skills proficiency and the potential for innovation, driven firmly by information.

More specifically, growth is dependent on people’s access to, and ability to share and exchange, reliable information.

Passionate about shaping the future of research and facilitating the development of the knowledge economy, Sabinet is proud to celebrate Open Access week 2016: to raise the visibility of scholarship, accelerate research and turn breakthroughs into better lives. 

Sabinet’s core focus, access to information, was further evidenced by their recent sponsorship of the ‘A-Rated Researchers’ Category at the National Research Foundation Awards. This category sees exceptional researchers recognised by their peers as leading international scholars in their respective fields, for the high quality and impact of their recent research outputs.

Additionally, Sabinet’s vast Open Access Journal Collection has been further enhanced by their new research platform, www.journals.co.za, offering Open Access content which covers various subject matters.

Providing researchers and academics with the most wide-ranging, searchable collection of full-text electronic African journals, the collections include:

 

•           Business and Finance

•           Education

•           Labour

•           Law

•           Medicine and Health

•           Religion

•           Science, Technology and Agriculture

•           Social Sciences and Humanities

•           African Journal Archive

 

Furthermore, the platform boasts extensive new features that improve research efficacy; from an easy to use drop down menu, to streamlined search options and well-structured web pages.

Visit http://www.journals.co.za/content/collection/open-access for free, immediate, online access to Sabinet’s Open Access content.

About Sabinet

With a sound performance history of over 30 years, Sabinet has firmly established itself as a leader in facilitating access to a wide spectrum of high-quality and credible information sources. Over the course of the last three decades, Sabinet has built a strong local and international reputation for providing Africa’s information to the world and the world’s information to Africa.

Sabinet’s mission to support libraries’ technical processes, promote resource sharing and enable access to information sources is underpinned by its commitment, partnerships, understanding and support.

Sabinet’s roots are in library support services, where it is recognised for providing central platforms for collaboration and resource sharing among libraries.

Word count 255

For more information contact:

Jeanine Liebenberg

Communications Officer

jeanine@sabinet.co.za

From Lemons to Lemonade — The Evolution of Open Access Publishing

When it comes to the production and publication of scientific study, we know two things to be true—there can be no substitute for properly researched, peer-reviewed, and ethically adherent papers; and Open Access is here to stay. There are many in the debate over the present state and future playing field of scientific journal publishing that would tell you that these two truths are mutually exclusive. After thirty plus years in scientific research, education, and consulting, we can tell you with utter assurance that they are not.

In the past few years, we’ve heard the Open Access movement referred to as the “wild west,” and as a “den of predators,” among other colorful epithets. At times, and in certain quarters, these are inarguably earned descriptors. The necessary unlocking of scientific reach and research has opened the floodgates for hucksters and conmen in both academic publishing and conferences from around the world. But the push for greater transparency and access to research has also opened the avenues of learning for countless scientists who had been disenfranchised and discarded based solely on their economic standing or country of practice. Now, and moving forward, anyone who has that brilliant idea might also have the opportunity to lend his or her voice to our mutual quest for knowledge.

So, what’s next? We’ve already seen the inevitable and necessary beginning of the crackdown on unethical practice in our field. This can and should continue as we mutually reach for a universal set of standards that begins to hold Open Access publishers to the same rigorous ethical codes as traditional publishers. We see the purpose of labeling certain journals and publishers as predatory, but see also that there are many journals and publishers that are learning and evolving as they grow. Some would strive for ethical practice if they could be shown the way, and the greater scientific community must be willing to give them a chance — if they’re openly committed to operating ethically — to earn their place among the hosts of respectable standards in research.

We believe that the “wild west” must be tamed, but that the vital resources that have been uncovered in that exploration can and will bring far more good than harm to our mutual endeavors. Out of yesterday’s manure grows today’s flowers…

The siloes of labs, universities, countries, and disciplines have begun to fall away as collaboration in study increasingly transcends the boundaries that historically stand between us.

After thirty years of our own research, teaching, and best practices consulting, and with the next thirty years in mind, we at Pro-Cure Health Design are excited and ready to do our part to help usher in the new era of scientific publication and partnership.