Powstaje Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA

Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. W?odzimierz Bolecki i prof. Krzysztof Malinowski z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej oraz dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski na konferencji, która odby?a si? 16 listopada w Bibliotece Narodowej zapowiedzieli pocz?tek stycznia 2010 pocz?tek prac nad stworzeniem Cyfrowej Biblioteki Publikacji Naukowych i przedstawili g?ówne za?o?enia projektu.
W ci?gu trzech lat […]