Students for Free Culture rozpoczynaj? Kampani? na rzecz Otwartej Edukacji

Open Education Campaign to kolejny projekt powo?any do ?ycia przez organizacj? Students for Free Culture (kt√≥rej ju? sama nazwa odwo?uje si? do Lawrence’a Lessiga, prawnika z Uniwersytetu Harvarda, i jego prze?omowej ksi??ki Wolna Kultura). Students for Free Culture (SFC) zosta?a powo?ana do ?ycia w 2005 roku i stawia sobie za zadanie wspieranie idei otwarto?ci na […]