Jagiello?ska Biblioteka Cyfrowa

Pomys? stworzenia Jagiello?skiej Biblioteki Cyfrowej, w oparciu o zbiory Uniwersytetu Jagiello?skiego i jego biblioteki, to ju? drugi projekt (pod koniec zesz?ego roku pojawi?a si? informacja o ACADEMICE) który b?dzie móg? zosta? zrealizowany dzi?ki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O przyznaniu kwoty ponad 5 mln z?otych na ten cel Minister Kultury zadecydowa? w zesz?ym tygodniu.
Prace […]