Ksi??ki historyczne w kolekcji “Otwórz ksi??k?”

Od kilku tygodni wraz z Muzeum Historii Polski przekonujemy historyków do udost?pnienia ksi??ek w naszym serwisie. S? ju? tego pierwsze efekty. W kolekcji w?a?nie pojawi?y si? ksi??ki dwóch nowo?ytniczek z Uniwersytetu Warszawskiego.
Swoje bodaj?e najwa?niejsze publikacje udost?pni?y nam: prof. Jolanta Choi?ska-Mika, wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, od lat zajmuj?ca si? tematyk? obyczajów pragmatyki polityki staropolskiej. Oraz […]